اکسیر عشق

رساله ای در عشق

 

تازه بدیده روی یار، صبر بدار

                                           مردم چشم میخ نگار، صبر بدار

پیشترت صف بتان سر به درند

                                              در به در ناز بهار، صبر بدار

خلعت اخذ قرار،برده ای از بهر یار

                                            پای بریده صد مهار، صبر بدار

آنچه بدیدی ز یار، دم نزم و راز دار

                                             تا نشوی سر به دار، صبر بدار

آتش غم دیده ای خون جگر خورده ای

                                           سرخ شدی همچو نار، صبر بدار

چرخ فلک یوسفت کرده زچشمت جدا

                                          ماتم ایوب را، در نظر آر صبر بدار

تنگ شده قالبت، رنگ شده عالمت؟

                                              نیست همین اصل کار صبر بدار

 

                     نیک بگفتت کتاب، یار مع صابرین

                    یار تو خواهی، دهیم اول کار صبربدار

 

--------------------------------------------------------------------------------

یار مع صابرین = اشاره به آیه ان الله مع الصابرین

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم بهمن ۱۳۸۶ساعت 11:23  توسط مهدی   |